Bogers Intermediairs

Mediation

Wat is mediation?

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. Bijna elk geschil heeft een oplossing die voor de betrokken partijen aanvaardbaar is. Maar vaak zien zij, doordat ze in het conflict zijn verwikkeld, die oplossing niet. Hulp van een mediator, Bogers Intermediairs BV, kan daarin verandering brengen.

De mediator neemt geen standpunt in, maar helpt de partijen om een eigen oplossing te vinden. Vaak blijkt dat gezamenlijk een oplossing kan worden bereikt, waarmee alle betrokkenen tevreden zijn. Vandaar dat steeds meer geschillen opgelost worden door mediation, zowel in persoonlijke als in zakelijke kwesties.

Mediation kent een groot aantal voordelen ten opzichte van andere vormen van geschillenoplossing. De belangrijkste daarvan zijn:

snelheid, kostenbeheersing, informele procedure, deskundige begeleiding, actieve rol van partijen, ruimte voor creatieve oplossingen, geen onnodige beschadiging van relaties, gezamenlijke oplossing = hoge acceptatiegraad, gezamenlijke oplossing = win-win resultaat

Informatie voor werknemers:

Arbeidsconflict en mediation

Als u betrokken bent bij een arbeidsconflict, dan wilt u dit zo snel mogelijk uit de wereld helpen. Als uw leidinggevende hier niet in slaagt of als partijdig wordt beschouwd, dan kan hulp van een onafhankelijke mediator worden ingeroepen. Hoe pakt u dit aan?

  • Bespreek de mogelijkheid van mediation eerst met uw leidinggevende, personeelsconsulent of bedrijfsarts.

  • Bespreek de mogelijkheid van mediation met de andere partij of vraag uw leidinggevende (personeelsconsulent of bedrijfsarts) of hij/zij dit wil doen.

  • Als de andere partij akkoord gaat met mediation, dan kunt u (beiden) een mediator, Bogers Intermediairs BV, benaderen.


N.B.: Als u door het conflict langer dan 6 weken ziek thuis zit, dan zijn u en uw werkgever wettelijk verplicht om samen een "reïntegratieplan" op te stellen. Een van de acties die u bij het opstellen van het reïntegratieplan kunt voorstellen is mediation.

Informatie voor werkgevers:

Arbeidsconflict en mediation

Conflicten op het werk hebben een negatieve invloed op de werksfeer en daarmee op de resultaten van het bedrijf. Daarnaast leidt een conflict vrijwel altijd tot ziekteverzuim en daarmee tot een verminderde productiviteit en hoge kosten. Tenslotte eindigt een geëscaleerd arbeidsconflict niet zelden in een duur ontslag.

Als het u niet lukt een arbeidsconflict op te lossen of als partijdig wordt beschouwd, dan kan hulp van een onafhankelijke mediator worden ingeroepen. Hoe pakt u dit aan?

  • Bespreek de mogelijkheid van mediation met de betrokken partijen en eventueel de bedrijfsarts en/of personeelszaken.

  • Als partijen akkoord gaan met mediation, dan kunt u een mediator, Bogers Intermediairs BV, benaderen.


N.B.: Als een medewerker door een conflict langer dan 6 weken ziek thuis zit, dan zijn werkgever en werknemer verplicht om samen een "reïntegratieplan" op te stellen. Een van de acties die u bij het opstellen van het reïntegratieplan kunt voorstellen is mediation.
 
  Copyright 2018 Bogers Intermediairs | Webdesign: Koedie ICT